Level up tekent akkoord ‘Gezonde Voeding op Scholen 2021-2025’

Vol trots en enthousiasme hebben wij vorige week op donderdag 19 november het akkoord ‘Gezonde Voeding op Scholen 2021 – 2025’ ondertekend. Door het ondertekenen van dit akkoord beloven wij ons de komende 5 jaar samen met JOGG in te gaan zetten voor het gezonder maken van de Nederlandse jeugd. Concreet betekent dit dat de onderwijsinstellingen waar wij de catering verzorgen minimaal aan niveau zilver van de Gezonde Schoolkantine-Richtlijnen van het Voedingscentrum zullen voldoen. In een kantine die voldoet aan deze richtlijnen is de gezonde keuze de voor de hand liggende keuze!

Uiteraard kunnen wij dit doel niet alleen bereiken. We zijn daarom ook zeer verheugd dat er inmiddels maar liefst 35 organisaties dit akkoord ondertekend hebben. De ondertekening vond natuurlijk geheel corona-proof plaats via Zoom. Als kers op de (gezonde) taart hield JOGG-ambassadeur Erben Wennemars een heel inspirerend praatje! Wij gaan in ieder geval vol goede moed aan de slag met zoveel mogelijk kantines in Nederland gezond te maken!

Met vriendelijke groet, 

Plaats een reactie